دبیرستان پسرانه مشکاة - نرم افزار مدیریت مدارس توانا

آشنایی با روش آموزش مهک

آشنایی با روش آموزش مهک

 

مهک

آموزش به روش نوین

اولین و تنهانرم افزار آموزش آنلاین در ایران

با استفاده از تجربیات 20 ساله مدیریتی وتدریس و برنامه نویسی سعی شده در فضای مجازی آموزش هوشمند به بهترین صورت ارایه گردد.

با انجام تکالیف هوشمند یادگیری دانش آموزان در 3سطح (سطح کتاب-سطح پیشرفته1 وسطح پیشرفته2) انجام می شود.

باتوجه به مشکلات و هزینه های کلاسهای خصوصی و تقویتی این نرم قادر خواهد بود دانش آموزان از داشتن این کلاسها بی نیاز شود.

در این سیستم هر دانش آموز باتوجه به سطح خود به صورت هوشمند روند آموزشی متفاوت راداردوبا توجه به علاقه مندی دانش آموزان به فضای مجازی با رغبت بیشتراز آن استفاده میکنند.

توسط این نرم افزار دیگر نیاز به کلاس خصوصی نخواهد بود

  روش کار نرم افزار:

در این نرم افزار برای هر دانشآموز یک نام کاربری و یک رمز عبور داده میشود.

1-  از طریق سایت وارد صفحه خود می شود .

2-  ابتدا درس مورد نطر بصورت مولتی مدیا داده میشودو چند نمونه سوال بصورت مثال حل میگردد. که قابل تکرار به دفعات میباشد.

3-  سپس سوالاتی را بغنوان تکلیف به دانشآموز داده میشود که با حل آنها یادگیری صورت هوشمند انجام می گیرد.

4-  در صورت ناتوانی در حل کردن یا حل نادرست ِراه حل بصورت مولتی مدیا ارایه شده و در صورت لزوم درس دوباره داده می شود و سوال مشابه مطرح میگردد.

5-  این روند آنقدر تکرار مشود تا یادگیری انجام شود.

6-  در صورت لازم دانش آموز میتواند اشکال خود را به دبیر مربوطه ارسال نماید.

قابلیتهای دیگر نرم افزار:

1-  ارتباط دانش آموز با هم کلاسیها در هنگام انجام تکالیف و ایجاد رقابت بین آنها

2-  فراگیر میتواند به دفعات از آموزش دروس (کافه درس ) استفاده نماید.

3-  مدیر دبیر و خانواده میتواند روند تحصیلی دانش آموز را بررسی کند.

4-  نرم افزار با دادن اطلاعات دقیق و نمودارهای لازم دانش روند پیشرفت هر دانش آموز را با دانشآموزان دیگر مقایسه کند.

5-  و بسیاری از اطلاعات مدیریتی دیگر......